fredag 11. desember 2009

Gustavs medalje

I forbindelse med hundreårsjubileet for etableringa av Rygene- Smith og Thommesen AS i 1983 kom det ut ei bok.

På side 307 kan en lese mange kjente navn. Blant de som fikk medalje nyttårsaften 1942 er Gustav Gustavsen, født 18. juli 1882, for 47 års tjeneste.

tirsdag 8. desember 2009

Den eldre Aslaks farfar

Lars Gustavson var en svenske med få opplysninger. I kirkebøkene for sønnens dåp bur han for tida på Lunde i Fjære og arbeider som kusk.

Klokkerbok, og kirkeboka med dåpen til Gustav nr 98 i lista.

Gustav Adolf var født 18. juli 1882. Han var heimedøpt av Martin Johnsen Bunkene og døpt i Øyestad kirke 10. september samme år. Mora var Asborg Helene Stiansdatter fra Buflaten, hun var født i 1853. Asborg og Lars var ikke gift.

Gustavs faddere var:
  1. Oline Stiansen Lunde
  2. Marthe Johnsdatter Bunkene
  3. Hans Olsen Rygene
  4. Torsten Larsen Fosseled
  5. Aanon Terjesen Rønningen

Å finne mer om svensken Lars er vanskelig. Det at han budde på Lunde i Fjære gjør det vanskeligere. Kirkebøkene med utflytter og innflytterlistene forsvant da Fjære prestegård brant 4. oktober 1933. Finner han heller ikke i folketellingene. Det er en svenske i Grimstad med et navn som kan ligne, men han må nok utelukkes.

Gustav døde 19. november og gravlagt 28. november ved Øyestad kirkegård i 1964.