tirsdag 8. desember 2009

Den eldre Aslaks farfar

Lars Gustavson var en svenske med få opplysninger. I kirkebøkene for sønnens dåp bur han for tida på Lunde i Fjære og arbeider som kusk.

Klokkerbok, og kirkeboka med dåpen til Gustav nr 98 i lista.

Gustav Adolf var født 18. juli 1882. Han var heimedøpt av Martin Johnsen Bunkene og døpt i Øyestad kirke 10. september samme år. Mora var Asborg Helene Stiansdatter fra Buflaten, hun var født i 1853. Asborg og Lars var ikke gift.

Gustavs faddere var:
  1. Oline Stiansen Lunde
  2. Marthe Johnsdatter Bunkene
  3. Hans Olsen Rygene
  4. Torsten Larsen Fosseled
  5. Aanon Terjesen Rønningen

Å finne mer om svensken Lars er vanskelig. Det at han budde på Lunde i Fjære gjør det vanskeligere. Kirkebøkene med utflytter og innflytterlistene forsvant da Fjære prestegård brant 4. oktober 1933. Finner han heller ikke i folketellingene. Det er en svenske i Grimstad med et navn som kan ligne, men han må nok utelukkes.

Gustav døde 19. november og gravlagt 28. november ved Øyestad kirkegård i 1964.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar